Roundup Ogräsmedel 1L 42147

299 SEK

Artikelnummer: 42147
Leverantör: Substral

Ogräsmedel i praktisk barnsäker sprayflaska med två inställningar. Det är enkelt att se var man har sprutat ogräsmedlet tack vare skumeffekten. Använd växtskyddsmedel med försiktighet, läs hela etiketten och följ bruksanvisningen noga. Vill du ta bort ogräset utan kemikalier, använd gärna några av Granngårdens många redskap för ogräsborttagning.

Vid spridning av ogräsmedel på hårdgjorda ytor såsom gångar, uteplatser och garageinfarter får endast enskilda växter behandlas. Kontakt med markytan ska undvikas. Vid spridning ska ett skyddsavstånd av minst 6 meter hållas till dagvatten- och dricksvattenbrunnar, samt minst 3 meter till sjöar och vattendrag. Vid påfyllning och rengöring av spridningsutrustningen och medlets förpackning ska ett skyddsavstånd av minst 15 meter hållas till samtliga av dessa platser.