Weibulls Täckbark 40l

  • 59 kr
Artikelnummer: 28025
Dela

5 säckar för

199 Kr

Gäller Täckbark, Naturgödsel, Gräsmattedress, Barkmull, Planteringsjord 

Rabatt avdrag i kassan 

PJ-Alltjänst kan anordna hemtransport gäller Skåne 


Marktäckning ger växterna god utveckling genom jämn marktemperatur och bibehållen jordfuktighet. Skyddar plantor och buskar mot frostskador och uttorkning. Motverkar ogräs.

Var noga med att rensa bort allt ogräs innan du lägger ut barken. Täckbarkens grova struktur gör att den verkar 2-3 år. Vartefter barken bryts ner kan du fylla på med ny täckbark. För bästa effekt bör du lägga ut minst 5-6 cm. Täckbarken är ogödslad. Om du marktäcker med täckbark bör du därför gödsla litet extra, eftersom en del av gödseln tillfälligt binds i barken på sin väg ner i jorden.