TRÄDGÅRD

Grönyteskötsel

Klippning av häckar och buskar    Rensning av rabatter

Trädbeskärning och trädfällning 

Stubbfräsning

Övrigt trädgårds- och underhållsarbete