ANLÄGGNING MARK, TRÄDGÅRD OCH DRÄNERING

Anläggning Mark

Maskingrävning    Schaktning och finplanering    Asfaltering

Platt- och stenläggning    Stenmurar och staket   

Uterum    Trädäck och altan    Mindre snickeriarbeten

Högtryckstvätt av plattor, av staket m.m.

Maskinsopning av bl.a. parkeringsplatser och skolgårdar

Anläggning Trädgård

Anläggning av gräsmatta - frösådd eller färdiglagd från rulle

Plantering av häckar, buskar och rabatter

Anläggning av rabatter med dekorsingel

Platt- och stenläggning

Dränering

Dränering och isolering av husgrund

för såväl villor som flerfamiljshus