Weibulls Barkmull 40l

  • 59 kr
Artikelnummer: 28020
Dela

5 säckar för

199 Kr

Gäller Täckbark, Naturgödsel, Gräsmattedress, Barkmull, Planteringsjord 

Rabatt avdrag i kassan 

PJ-Alltjänst kan anordna hemtransport gäller Skåne 


Luckrar täta lerjordar och gör lerjorden lättare att bearbeta. Sandjord får bättre stuktur och bevarar fukten bättre.

Barkmull har neutralt pH värde och fungerar 2-3 år som jordförbättring. Detta kan jämföras med torv, som har lågt pH värde och kortare verkan i jorden. Barkmullen är ogödslad. Om du marktäcker med barkmull bör du därför gödsla litet extra, eftersom en del av gödseln tillfälligt binds i barken på sin väg ner i jorden.