Mark

Grundat 2005

Vi är rikstäckande, auktoriserad installatör för dom flesta märkena och erbjuder installation av robotgräsklippare


Vi är bland dom största serviceverkstäderna och reservdelsförsäljare för

ANLÄGGNING MARK, TRÄDGÅRD OCH DRÄNERING

Anläggning Mark

Maskingrävning    Schaktning och finplanering    Asfaltering


Platt- och stenläggning    Stenmurar och staket   


Uterum    Trädäck och altan    Mindre snickeriarbeten


Högtryckstvätt av plattor, av staket m.m.


Maskinsopning av bl.a. parkeringsplatser och skolgårdar

Anläggning Trädgård

Anläggning av gräsmatta - frösådd eller färdiglagd från rulle


Plantering av häckar, buskar och rabatter


Anläggning av rabatter med dekorsingel


Platt- och stenläggning

Dränering

Dränering och isolering av husgrund

för såväl villor som flerfamiljshus


This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept